Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2023, 16:02 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over werken bij hoogteverschil

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Vanwege valgevaar bij werken op hoogte is het verplicht medewerkers: 

 • kennis te geven van de gevaren en de mogelijke gevolgen van werken op hoogte
 • bewust te maken van de uiteenlopende situaties waarin zich gevaren door werken op hoogte voordoen en het belang van te nemen maatregelen 
 • bewust te maken van het effect van eigen veiligheidsbewustzijn en anticiperend gedrag om vallen door het werken op hoogte te voorkomen: nergens opklimmen voorkomt valgevaar
 • toelichting te geven op het gebruik van veilige werkwijzen vanaf maaiveld zonder valgevaar
 • instructie te geven over werkmethoden en relevante voorzieningen bij handelingen zoals:
  • effectieve collectieve valbeveiliging zoals een hek, reling, bordes of andere afscherming
  • persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een harnas met leeflijn indien collectieve valbeveiliging niet mogelijk is
  • afnetten van lading op hoogte
  • het gebruik van arbeidsmiddelen zoals steigers, ladders en trappen
 • toelichting te geven op het nut en de noodzaak van een collectief valbeveiligingssysteem of persoonlijke valbeveiliging en de periodieke controle op een goede werking ervan 
 • kennis te geven over de manieren waarop incidenten worden voorkomen door de veilige, geïnstrueerde werkwijze te volgen en eventueel het juiste gebruik van valbeveiliging
 • te verbieden verkeerd beladen lading (bijvoorbeeld uitstekende delen) onveilig te verhelpen bijvoorbeeld door onbeveiligd op een container te klimmen. De afwijking melden en door de veroorzaker laten herstellen, zodat de container correct aangeboden wordt en er wel veilig gewerkt kan worden met de veilige werkwijzen en veilige afnetsystemen.
 • af te spreken en duidelijk te maken dat alleen bevoegd personeel reparatie verricht en/of storingen mag verhelpen

Voorlichting en onderricht over werken op hoogte of met hoogteverschil wordt met de frequentie van het bedrijfsbeleid herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld in toolboxmeetings. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting en onderricht is een wettelijke verplichting die gericht is op effectief gedrag van werknemers om bij hoogteverschil veilig te werken.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 

Artikel 8 lid 1 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

randomness