Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2018, 15:35 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over houtstof

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over houtstof bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan houtstof, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • de kankerverwekkende eigenschappen van stof van hardhoutsoorten
  • maatregelen om het vrijkomen van houtstof tot een minimum te beperken, waaronder het verwijderen van houtstof aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en het belang van afzuiging en bevochtiging
  • instructie over het gebruik van het afzuigsysteem en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek
  • onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming verplicht is

Voorlichting en onderricht over houtstof wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie