Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 april 2021, 18:39 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Communiceren bij betreden van besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Besloten ruimten algemeen

De buitenwacht (of ook mangatwacht, veiligheidswacht of zonewacht genoemd) dient te kunnen communiceren met de betreder van de besloten ruimte en met een contactpersoon voor het inschakelen van externe hulpverleners.

Bij het betreden van een besloten ruimte van composteerinstallaties, verbrandingsinstallaties of percolaatputten zijn communicatiemiddelen gewenst of verplicht, afhankelijk van de uitkomst zoals beschreven in de Taak Risico Analyse en of de werkvergunning.

Zie voor de vereiste communicatie bij het betreden van riolen de paragraaf Besloten ruimte rioleringsbeheer.

Besloten ruimte rioleringsbeheer

(Bron: hoofdstuk 7 en paragraaf 9.5 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

De buitenwacht bij rioleringsbeheer wordt veiligheidswacht genoemd. Het dragen van een portofoon of draadcommunicatie-apparatuur is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool om onderling contact te houden. Eventueel ook bij het regelen van het verkeer, wanneer de werkplek wordt ingericht of opgeruimd.

De veiligheidswacht (indien van toepassing) moet altijd, zolang er personen werkzaam zijn in het riool, op zijn post bij de betredingsopening blijven. Gedurende het verblijf in het riool houden de betreders via portofoons of via direct zicht contact met de veiligheidswacht. Om een goede communicatie voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, is het noodzakelijk dat de ploegbezetting onderling tekens en/of commando's afspreekt.

Bovendien moet in elke ploeg een betreder uitgerust zijn met waarschuwingsapparatuur die een onverantwoorde atmosfeer signaleert. Tevens dient de werkplek van de veiligheidswacht voorzien te zijn van communicatie-apparatuur. Indien, door welke oorzaak dan ook, de communicatie-apparatuur of de waarschuwingsapparatuur in storing raakt, moeten de werkzaamheden in het riool worden gestaakt. De betreders verlaten dan het riool.

Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel biedt de mogelijkheid om tijdig en adequaat in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
randomness