Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2016, 13:53 uur -- Dandeman
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken downstream luchtverversing

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Tijdens het werken met oplosmiddelhoudende kunnen dampen ontstaan. Langdurige blootstelling aan dampen kan het zenuwstelsel aantasten, of huidaandoeningen geven. Door gebruik te maken van een downstream luchtverversing wordt voorkomen dat deze dampen worden ingeademd.

Downstream luchtverversing wordt bereikt door geforceerd boven de werkplek schone lucht met een aangename temperatuur te blazen (zie witte bak met flappen op de foto).

Daarnaast moet onder de werkplek de lucht worden afgezogen. Afzuiging is op diverse manieren te organiseren. In het voorbeeld op de foto staat een rooster vlak boven de grond waardoor wordt lucht wordt gezogen én een puntafzuiging (zwarte buis op foto).

De capaciteit van de afzuiging moet groter zijn dan de toevoer van lucht, want anders verspreidt de niet-ververste lucht zich door de ruimte. De luchtverversing wordt regelmatig op correcte werking gecontroleerd.

Beoogd effect 

Deze maatregel vermindert de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waardoor kan worden gewerkt zonder gebruik te maken van adembescherming. Het gebruik maken van een downstream luchtverversing is een technische maatregel.

Meer informatie 
randomness