Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 18:18 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Geluid | Lawaai

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Bij diverse werkzaamheden in de afvalbranche vindt blootstelling aan lawaai plaats. Wanneer lawaai te hard is, geeft het gehoorschade want een hoog geluidniveau beschadigt de trilhaartjes van het gehoor. Naar mate het hoge geluidniveau langer duurt, neemt de schade aan de trilhaartjes toe. Geluid is zeker te hard als je er tijdelijk doof van wordt. Er is een vuistregel om een eerste schatting te maken of het geluidsniveau te hoog is, namelijk: als iemand op een afstand van 1 meter met stemverheffing moet spreken om verstaanbaar te zijn dan is het geluidsniveau zeker meer dan 80 dB(A). Een dagelijkse blootstelling aan meer dan 80 dB(A) is de schadelijkheidsgrens. Dan moet de werkgever maatregelen treffen.
Lawaai van een geluidbron boven de schadelijkheidsgrens veroorzaakt schade aan het gehoor die niet meer herstelt, ook niet in de loop van de tijd. Het gevolg van een gehoorbeschadiging is slechthorendheid waardoor iemand geluiden in de omgeving niet meer goed waarneemt. Iemand die slechthorend is geworden, kan zeer moeilijk een normaal gesprek voeren, laat staan genieten van een feestje en raakt vaak in een sociaal isolement. Slechthorendheid die door lawaai tijdens het werk is veroorzaakt, is een beroepsziekte en brengt een handicap die in meerdere of mindere mate invloed heeft op het sociale leven van betrokkene.

Voorbeelden van lawaai in de afvalbranche zijn:

 • Dichtgooien van containers zonder demping op de kleppen
 • Het lossen van een glascontainer
 • Het persen van grof afval
 • Het afladen van zwaar materiaal uit containers
 • Gierende luchtventielen bij rioleringsbeheer
 • Het toepassen van pompen
 • In de directe omgeving bij het uitvoeren van straalwerkzaamheden
 • Diverse lawaaiige arbeidsmiddelen zoals veegmachine, bladblazer en kolkenzuiger
Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
 • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

 • Afdeling 3 van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit inzake Lawaai (art. 6.6 t/m art. 6.11)

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

 • Norm NEN-EN-ISO 9612:2009 en. Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek – Praktijkmethode (die norm NEN 3418:2003 nl vervangt)
 • Norm NEN-EN 458:2004 Gehoorbeschermers - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Geluid | Lawaai
Beschrijven lawaai en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over lawaaiWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Afschermen of beperken geluidsbronTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
 
Markeren waar gehoorbescherming verplicht isOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en naleven onderhoudsplanOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplanOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om blootstelling aan lawaai te verminderenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Geluid | Lawaai
Beschrijven lawaai en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over lawaaiWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Afschermen of beperken geluidsbronTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
Markeren waar gehoorbescherming verplicht isOrganisatorische maatregelen
Opstellen en naleven onderhoudsplanOrganisatorische maatregelen
Opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplanOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om blootstelling aan lawaai te verminderenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen