Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
22 september 2017, 19:03 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanraking van afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Bij diverse activiteiten in de afvalbranche kunnen werknemers in aanraking komen met scherp materiaal in het afval zoals glasscherven, blikjes, mesjes of andere scherpe voorwerpen. Ook komen voorwerpen zoals spuiten, naalden en scalpels voor, hoewel deze apart als ziekenhuisafval moeten worden ingezameld. Als scherpe voorwerpen door de verpakking heen prikken, zijn ze een gevaar voor de werknemers die de verpakking moeten oppakken. Het risico op prikken en snijden is het grootst bij het verplaatsen van ondoorzichtige plastic zakken.

In de branche is kans op aanraking met afval onder meer bij de volgende werkzaamheden:

  • afvalzakken optillen en in bak werpen
  • controleren van containers op inhoud
  • legen van de containers in de hopperbak
  • samenpersen van afval, waarbij afval uit een vuilniszak 'springt'
  • handmatig verplaatsen van afval
  • in- en uitladen van verpakt afval
  • sorteren van afval
  • lopen over stortplaatsen

Risico's 
Verwonding of prikaccident met kans op infectie met bijvoorbeeld HIV, tetanus of hepatitis A of B. Daarom moet rechtstreeks contact met bloed worden vermeden.
Meer informatie 

Aanraking van afval moet worden vermeden bij risico op prikken of snijden. Het is belangrijk om het werk zo te organiseren dat er geen aanraking met het afval is, bijvoorbeeld door hulpmiddelen te gebruiken bij het sorteren of het uit elkaar trekken van afval. Afval aanraken mag zeker niet met onbeschermde handen of voeten gebeuren. Als laatste redmiddel is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals kevlar handschoenen en veiligheidsschoenen. De bedrijfsspecifieke maatregelen zijn in de risico-inventarisatie en - evaluatie opgenomen.

Voor deskundigen (artsen) is de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten beschikbaar. De bedrijfsarts adviseert over toepassing ervan in een bedrijf.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Prikken en snijden
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Dragen werkkleding biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
 
Vermijden contact met afvalBronmaatregelen
 
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
 
Gebruiken sorteerhulpmiddelenTechnische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Controleren en gebruiken juiste verpakkingenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Prikken en snijden
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Dragen werkkleding biologische agentiaWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
Vermijden contact met afvalBronmaatregelen
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
Gebruiken sorteerhulpmiddelenTechnische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Controleren en gebruiken juiste verpakkingenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness