Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen technische maatregelen bij gebruik achterlader

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 2 en 3 bij de afvalinzameling met een achterlader die voorzien is van een Euro 4, 5 of EEV motor of een Euro 3 motor of lager met een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het gebruik van een achterlader voor afvalinzameling dienen alle hieronder vermelde aanvullende technische maatregelen te worden genomen.

  • 1. Preventief motoronderhoud

Elk diesel aangedreven achterlader wordt minimaal jaarlijks onderhouden en zo nodig vaker bij afwijkingen aan de motor.

  • 2. Schonere brandstoffen

De werkgever onderzoekt of de toe te passen brandstoffen de DME kunnen beperken, bijvoorbeeld laagzwavelige diesel.

Beoogd effect 

Met deze aanvullende technische maatregelen bij het gebruik van een achterlader bij de afvalinzameling wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.

randomness