Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO fysieke belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek door de bedrijfsarts (PAGO) aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In het PAGO/PMO dient aandacht besteed te worden aan fysieke belasting. Er dient in de RI&E vastgesteld te worden onder welke omstandigheden medewerkers recht hebben op medisch onderzoek. Afhankelijk van de blootstelling van de werknemer richt het PAGO zich op de volgende risico’s

  • In- en uitstappen
  • Ongunstige werkhoudingen Let daarbij op uiteenlopende situatie, zoals werken in voertuigen, werkzaamheden waarbij ongebruikelijke houdingen regelmatig voorkomen en taken waarbij iemand langdurig dezelfde houding bezig is.
  • Plaatsgebonden staan In de RI&E wordt dit behandeld wanneer iemand langer dan 1 uur achtereen op een werkplek moet staan.
  • Tillen, dragen en verplaatsen
  • Trillingen indien in de RI&E vastgesteld is dat het trillingsniveau van de werkzaamheden boven de actiewaarde van het Arbobesluit komt
  • Veelvuldig repeterende bewegingen en RSI
    Deelname aan het onderzoek is niet verplicht maar gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Bij het PAGO/PMO voor chauffeurs wordt gekeken naar de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de risico’s bij beroepschauffeurs. Het onderzoek vindt minimaal iedere 5 jaar plaats of vaker, afhankelijk van de leeftijd of eerder gesignaleerde restrisico’s. Zo wordt gesignaleerd als personen een verhoogd gezondheidsrisico hebben en wordt snel gezien bij wie er gezondheidsschade is. Het PAGO/PMO is bedoeld voor de medische begeleiding van individuele werknemers, maar kan ook worden gebruikt voor het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen in groepen werknemers.

Beoogd effect 

Doel hiervan is zo vroeg mogelijk eventuele gevolgen van fysieke belasting te ontdekken, opdat passende maatregelen genomen kunnen worden. Dit is een organisatorische maatregel.

Wet- en regelgeving 
  • Bepalingen over PAGO in wet en/of besluit