Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021, 16:27 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: hoofdstuk 7 en paragraaf 9.5 van het voormalige Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Alvorens werknemers de besloten ruimte betreden dient er een mangatwacht aanwezig te zijn die voldoende is opgeleid. Bij rioleringsbeheer wordt de aangewezen persoon de veiligheidswacht genoemd. De veiligheidswacht is de wettelijk voorgeschreven persoon die bij de toegang van de besloten ruimte aanwezig is, ter plekke toezicht houdt, meteen kan optreden wanneer gevaar dreigt of zich een incident voordoet, maar nooit zelf de besloten ruimte mag betreden. De wacht dient over middelen te beschikken om te communiceren met de betreder van de besloten ruimte en met een contactpersoon voor het inschakelen van externe hulpverleners.

De veiligheidswacht heeft tot taak om:

 • te registreren welke werknemers de besloten ruimte ingaan en verlaten
 • de werknemer die in de ruimte de werkzaamheden verricht, in de gaten te houden
 • te letten op alarmsignalen van de persoon of apparatuur
 • een betreder van een besloten ruimte communiceert door:
  • klopsignalen op de wand
  • treksignalen via het veiligheidstouw
  • portofoons of ingebouwde microfoons
 • de juiste werking van de aanwezige apparatuur te controleren
 • hulpverlening/reddingsdiensten te alarmeren
 • in geval van nood de persoon in de besloten ruimte met een reddingslijn uit de ruimte te trekken

De veiligheidswacht moet altijd, zolang er personen werkzaam zijn in het riool, op zijn post bij de betredingsopening blijven. Gedurende het verblijf in het riool houden de betreders via portofoons of via direct zicht contact met de veiligheidswacht. Om een goede communicatie voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, is het noodzakelijk dat de ploegbezetting onderling tekens en/of commando's afspreekt.

Bovendien moet in elke ploeg een betreder uitgerust zijn met waarschuwingsapparatuur. Indien, door welke oorzaak dan ook, de waarschuwingsapparatuur in storing raakt, moeten de werkzaamheden in het riool worden gestaakt. De betreders verlaten het riool dan direct. Tevens dient de werkplek voorzien te zijn van communicatie-apparatuur voor het inschakelen van externe hulpverlening.

(Bron: hoofdstuk 7 en paragraaf 9.5 van het voormalig Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om de gevaren en de risico's door het werken in besloten ruimten te beperken. De maatregel dient om te zorgen dat direct hulp gealarmeerd kan worden en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit een besloten ruimte gered worden ingeval van brand, bij onwel worden of ander letsel.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3.5g lid 4 Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie