Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 16:09 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor de onderdelen Man-made minerale vezels en Teerhoudende asfalt indien het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is, omdat de wettelijk verplichte maatregelen, de bronmaatregelen, de technische en de organisatorische maatregelen onvoldoende bescherming bieden.

Het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie. Het is de laatste optie om de veiligheid en gezondheid van de werknemer te beschermen indien de hogere stappen in de strategie onvoldoende bescherming geven tegen een restrisico.

Bij de planning van het eerste gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel of als blijkt dat de effectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen onvoldoende is, wordt voorlichting gegeven. Bij specifieke projecten of te verwachten afwijkingen van een routine is het noodzakelijk de belangrijkste informatie te herhalen. Dit kan bijvoorbeeld in het werkoverleg, een VGM-overleg of toolbox meeting.

In algemene zin dienen medewerkers op de hoogte te zijn van het volgende:

 • bij welke specifieke omstandigheden is het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel verplicht
 • op welke wijze het persoonlijke beschermingsmiddel correct wordt gebruikt of juist niet mag worden ingezet
 • de beperkingen van het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel in het beschermen van de gezondheid of veiligheid bijvoorbeeld bij baarddragers als het gaat om ademhalingsbescherming
 • de gebruiksaanwijzing voor het veilig gebruiken van het persoonlijke beschermingsmiddel
 • voorschriften voor hygiëne, beheer, controle, reparatie, onderhoud en vervanging van het persoonlijke beschermingsmiddel
 • de wijze van verstrekking, persoonlijke aanmeting en opbergen van het beschermingsmiddel
 • welke overige aandachtspunten van belang zijn bij het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals levensduur van het middel, het gelijktijdig gebruik van meer dan één middel en de belangrijke wettelijke bepalingen

Voorlichting en onderricht over het gebruik en het beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt regelmatig - zo nodig jaarlijks - herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. Werknemers zijn wettelijk verplicht om verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen ‘op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen’ (citaat uit artikel 11 Arbowet).

Beoogd effect 

Door bewustwording, kennisvergroting en herhaling van de boodschap wordt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verbeterd. Dit is een wettelijke verplichting.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 11 Arbowet inzake Algemene verplichtingen van de werknemers
 • Hoofdstuk 8 Arbobesluit inzake Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen