Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
5 juni 2021, 16:19 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Biologische agentia

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 
De definitie van biologische agentia is: al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Tot de micro-organismen behoren bacteriën, virussen, gisten en schimmels. De groei van de micro-organismen wordt voornamelijk gestimuleerd door de aanwezigheid van water, voedingsstoffen, en een gunstige temperatuur. Daarnaast spelen tijd, licht, zuurstofgehalte en de zuurgraad een rol. Een belangrijke voorwaarde om aan micro-organismen te worden blootgesteld is dat er een transportmedium aanwezig is. Transportmedia zijn dampen, vloeistofdruppels, vocht, vuil en stof.

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever maatregelen moet nemen om blootstelling aan biologische agentia te voorkomen of te beperken.

Coronavirus

De afvalbranche heeft in het 2e kwartaal 2020 vanwege corona een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten volgens de richtilijnen van rijksoverheid en RIVM.

Legionellabacterie

Blootstelling aan de legionellabacterie is mogelijk via de aerosolen van luchtbevochtiging in stort- en sorteerhallen en aerosolen vanuit watertappunten zoals douches en buitenkranen. 

Biologisch actief stof

De blootstelling aan biologische agentia die vuil of stof als transportmedium gebruiken, is beschreven in het risico biologisch actief stof.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aerosolen
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aerosolen
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Risico Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
randomness