Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:02 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstelling

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Onderstaande zes aanvullende organisatorische maatregelen die in situaties 2 en 3 bij werkzaamheden met blootstelling aan dieselmotoremissie of mogelijke blootstelling, verplicht moeten worden genomen, zijn:

1. Arbeidsverbod jeugdigen

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet worden blootgesteld aan dieselmotoremissie en dus geen arbeid verrichten in situatie 2 of 3.

2. Toelating magazijn, loods of overslaghal

Het aantal werknemers dat aan DME wordt blootgesteld wordt zoveel mogelijk beperkt. Indien er sprake is van DME-blootstelling worden afspraken gemaakt over wie in een binnenruimte mag werken.

3. Voorlichting blootgestelde personen

Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt voorgelicht over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten, de grenswaarden, de resultaten van de bedrijfs-RI&E en de beheersmaatregelen waaronder rijgedrag, routing en koude start. De voorlichting of instructie moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden.

4. Rijgedrag

Elke werknemer die een diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel bestuurt, rijdt rustig, kiest een zo kort mogelijke rijroute en laat de motor niet onnodig draaien.

5. Routing

De rijroute in een binnenruimte is zo kort mogelijk. Bij de inrichting van de loods, magazijn of overslaghal wordt hier rekening mee gehouden.

6. Koude start

Indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, worden alle deuren opengezet voordat de motor wordt gestart. De koude start gebeurt bij voorkeur zonder dat er andere medewerkers in de buurt zijn en er wordt zo snel mogelijk na het starten rustig weggereden. Indien een vrachtauto niet direct kan wegrijden omdat de luchtdruk in de ketels nog niet op minimale druk is, dient een voorziening aanwezig te zijn waarmee de luchtketels met een externe compressor op druk worden gebracht.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregelen wordt blootstelling aan dieselmotoremissie zoveel mogelijk beperkt.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.19 lid a en b inzake Beperken van blootstelling
  • Arbobesluit 4.105 lid 1 (vanwege zin H350) inzake Arbeidsverbod jeugdigen
randomness