Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Veilig werken op steiger

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Voor veilig werken op een veilige steiger gelden de volgende vuistregels:

 • Steigerkaart gebruiken.
  Een steiger mag pas betreden worden als de voorman van de steigerbouwers op het groene label getekend heeft voor de veiligheid van de steiger.
 • Zorg voor een Toezichthouder steigergebruik die de veiligheid van de steiger regelmatig controleert.
 • Controleer de steiger altijd voordat er op wordt gewerkt.
  • Zijn de werkvloeren gesloten en de leuningen intact?
  • Is de valbeveiliging correct aangebracht?
  • Breng nooit zelf veranderingen aan; dat is het werk van de steigerbouwer.
 • Gebruik een steiger in de buitenlucht nooit bij windkracht 8 of hoger, onweer en bliksem, sneeuwval, hagel of ijzel.

 • Voorkom overbelasting van de steiger en betreed het platform van de bouwlift alleen als dit nodig is.
 • Wijzigingen aan een steiger mogen alleen door steigerbouwers uitgevoerd worden.
 • Bij langdurig gebruik van steigers zoals tijdens groot onderhoud en bij revisies worden de steigers regelmatig door steigerbouw firma op veiligheid gecontroleerd.

In geval van stralen

Aanvullend geldt voor straalwerkzaamheden:

 • Er mogen op een steiger nooit meer stralers aan het werk zijn dan afgesproken is.
 • De afgesproken intervallen tussen schoonmaakbeurten mogen niet verlengd worden.
Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is de veiligheid van de medewerkers die op een veilig gebouwde steiger werken, te vergroten.

Meer informatie 
randomness