Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022, 15:33 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGA

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Tijdens handelingen met gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen dienen werknemers altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te dragen, omdat er geen andere mogelijkheid is om de gevaren voldoende te beheersen. Daarnaast is de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen verplicht als standaard uitrusting van zowel het depot KGA als de chemokar.

Beheerder KGA depot en veiligheidsmiddelen depot KGA

Draagplicht pbm beheerder KGA depot

Beheerders van een KGA depot zijn naast zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, veiligheidsschoenen verplicht om tijdens handelingen met gevaarlijke stoffen altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) daadwerkelijk te dragen:

 • een veiligheidsbril die goed op het gezicht aansluit
 • een zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, overall of voorschort
 • chemicaliën bestendige handschoenen (synthetisch rubber)

Veiligheidsmiddelen in depot KGA

In het depot KGA moet een oogspoelfles met gedestilleerd water onder handbereik aanwezig zijn of verwarmde oogdouche beschikbaar zijn in de nabijheid van de handelingen met gevaarlijke stoffen.

Chemokarbegeleider en uitrusting chemokar

Draagplicht pbm chemokarbegeleider

Iedere chemokarbegeleider is naast zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, veiligheidsschoenen verplicht om tijdens handelingen met gevaarlijke stoffen altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) daadwerkelijk te dragen:

 • een veiligheidsbril die goed op het gezicht aansluit
 • de zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, overall of voorschort
 • chemicaliën bestendige handschoenen (synthetisch rubber)

Uitrusting chemokar

Het is wettelijk verplicht dat zich binnen handbereik in het voertuig voor iedere begeleider van de chemokar een veiligheidsuitrusting bevindt die bestaat uit:

 • een veiligheidsbril die goed op het gezicht aansluit
 • een adembeschermend masker voorzien van een ABEK-P3 filter
 • een zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, overall of voorschort
 • synthetisch-rubberen handschoenen
 • zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, laarzen of veiligheidsschoenen
 • een oogspoelfles met gedestilleerd water
Beoogd effect 

Het toepassen van deze maatregel persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht om schade aan de gezondheid te voorkomen, omdat het op een andere wijze niet mogelijk is om de werknemer voldoende te beschermen tegen gevaren van gevaarlijke stoffen.

Wet- en regelgeving 
 • Van toepassing op uitrusting chemokar: Chemokarregeling 2015
randomness