Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:17 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij voorlichting en onderricht aan werknemers over het risico van vallende en wegschietende voorwerpen wordt tenminste aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:

  • de risico’s van vallende en wegschietende voorwerpen, oftewel de vormen van letsel die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om te voorkomen dat voorwerpen vallen of wegschieten en dus de effecten hiervan worden voorkomen, waaronder het opgeruimd houden van de werkplaats
  • de risico's van vallende en wegschietende afvalstoffen bij het werken met een mobiele (autolaad)kraan waarbij afvalstoffen worden verkleind, samengeknepen of overgeladen
  • veilige wijzen voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden
  • veilige wijzen om containerdeuren te openen (gelijkmatig beladen en niet zo aandrukken dat deuren onder spanning komen)
  • de afspraken die gemaakt zijn tussen ontdoeners en verwerkers om bijvoorbeeld te voorkomen dat te veel spanning op containerdeuren komt te staan
  • bij wie geconstateerde gebreken gemeld worden en wat met de meldingen gebeurt.

Voorlichting en onderricht over vallende en wegschietende voorwerpen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Meer informatie