Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022, 22:05 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Treffen organisatorische maatregelen bij trillingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is verplicht om de volgende organisatorische maatregelen te nemen bij dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen boven 0,5 m/s² (tijdgewogen gemiddelde van 8 uur) of hand-armtrillingen boven 2,5 m/s² (tijdgewogen gemiddelde van 8 uur):

 • Arbeidsmiddelen en arbeidsprocessen die op de werkplek trillingen veroorzaken, moeten zodanig zijn ingericht of uitgevoerd dat, met name voor werknemers die niet aan deze arbeidsmiddelen of tijdens deze werkprocessen werken, de mate van blootstelling aan trillingen zoveel mogelijk wordt beperkt
 • Ontwerp en bevestig leidingen die trillende arbeidsmiddelen met elkaar of met ander arbeidsmiddel verbinden, zodanig dat ze trillingen dempen door toepassen van trillingdempers zoals compensatoren en goede ondersteuning en bevestiging van leidingwerk
 • Vergroot de afstand tot de bron van trillingen
 • Geef instructie over veilige werkprocedures, evenals correcte omgang met arbeidsmiddelen volgens voorschriften van de leverancier
 • Geef instructie over werkmethoden en gewenst gedrag om blootstelling van werknemers tot een minimum te beperken
 • Minimaliseer de blootstellingsduur aan trillingen door passende organisatorische maatregelen zoals:
  • taakroulatie
  • regelmatige pauzes
  • naleven van hersteltijden conform advies van een deskundige (RI&E)
 • Vermijd stress verhogende factoren zoals , produktienormen, hoge werkdruk en prestatiedwang
 • Maak ergonomisch gunstige houdingen mogelijk
 • Vermijd dwangmatige houdingen
 • Gebruik in een koude (koele) of koudvochtige omgeving verwarmde handgreepsystemen
 • Draag trillingdempende handschoenen
 • Vermijd grote grijp-, druk- en vasthoudkrachten
 • Detecteer eerdere schade in het bewegingsapparaat, voor hand-armtrillingen ook in het vasculaire systeem (gezondheidsbewaking vanaf grenswaarden)
 • Bied PAGO fysieke belasting aan voor medewerkers welke op basis van de RI&E tijdens uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan trillingen voortvloeiende uit de door hen uit te voeren werkzaamheden
Beoogd effect 

Met deze verplichte organisatorische maatregelen wordt de blootstelling boven het actieniveau beperkt.

Wet- en regelgeving 
 • artikel 6.11a Arbobesluit inzake Definities, grenswaarden en actiewaarden
 • artikel 6.11c Arbobesluit inzake Voorkomen of beperken schadelijke trillingen