Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 24 september 2015, 21:07 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Afschermen machines

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Om te voorkomen dat mensen die een machine passeren of daar in de buurt werken bekneld raken, is het verplicht om bewegende delen af te schermen.
Wanneer iemand aan een machine met bewegende delen werkt, is het ook van belang te voorkomen dat hij bekneld raakt door een onverwachte beweging, aanstoten, schrik of dergelijke. Daarom is het nodig iedereen op voldoende afstand te houden, bijvoorbeeld door afscherming van de werkplek. In uitzonderlijke gevallen dat afscherming niet mogelijk is, is het toegestaan om met een organisatorische maatregel beknelling te voorkomen bijvoorbeeld bij onderhoud, afstellen en testen van installaties.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt beoogd te voorkomen dat degene die werkzaamheden uitvoert, bekneld raakt.