Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 november 2019, 20:15 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Bij stortgas

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Brand- en ontploffingsgevaar van stortgas komt voor bij het stortfront, de stortvakken en op de stortplaats zelf. Na het storten van biologisch afbreekbaar afval komt er gedurende lange tijd methaan (CH4+CO2) uit stortplaatsen vrij; dit wordt stortgas genoemd. Stortgas zorgt voor stankoverlast en bovendien is methaan één van de belangrijke veroorzakers van het broeikaseffect. Een afvalstortplaats met onttrekkingsinstallatie is daarom gewenst om het gas netjes af te voeren.

Het belangrijkste risico van stortgas is dat het brandbaar is en als het eenmaal brandt moeilijk uit te krijgen is. Het risico op ontbranding van stortgas is het grootst bij laswerkzaamheden en andere hete werkzaamheden op plaatsen waar stortgas zich concentreert, zoals bij stortgasontrekkinginstallaties, stortgasmotoren, affakkelinstallaties en transportleidingen, en bij het afgraven van het afval op de stortplaats. Stortgas kan ook een risico vormen bij broeibanden op het stortfront.
Daarnaast vormt stortgas ook een risico bij het werken in besloten ruimten omdat het kan leiden tot bedwelming of verstikking. De risico's van stortgas zijn bij een afstand vanaf ongeveer 1 meter aanzienlijk lager.

Specifieke werkzaamheden waarbij brand- en ontploffingsgevaar bestaan zijn:

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Bij stortgas
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Bij stortgas
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
randomness