Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:26 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Inspectie SZW heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Teerhoudend asfalt.

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) door de bedrijfsarts aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het PAGO vervult een nuttige functie, mits het onderdeel uitmaakt van een adequaat Arbozorgsysteem met aandacht voor arbeidshygiënische maatregelen en voor re-integratie van werknemers met overgevoeligheidsverschijnselen.

In de RI&E dient vastgesteld te worden onder welke omstandigheden welke functiegroepen recht hebben op medisch onderzoek. Bij medisch onderzoek naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen gaat het om gevaarlijke stoffen in hulpstoffen, afvalstoffen en emissies. Indien een PAGO voor biologisch actief stof wordt aangeboden, is het jaarlijks meten van de longfunctie aanbevolen. De bedrijfsarts beschikt over diverse protocollen en bronnen voor de inhoud van het PAGO zoals bij asbestblootstelling (AI-blad nr. 3), verontreinigde grond (CROW 400) en bloostelling aan kwik of lood.

Een werknemer met huidklachten of iemand die een infectie of acute blootstelling heeft opgelopen, wordt aangeraden direct de (bedrijfs)arts te raadplegen en niet te wachten tot een uitnodiging voor het PAGO.

Beoogd effect 

Het tijdig herkennen en ontdekken van arbeidsgerelateerde ziekten met als doel deze ziekten te bestrijden middels een tijdige behandeling en het nemen van preventieve maatregelen.

Meer informatie 

Zie ook Aanbieden vaccinatie bij het risico op de infectieziekten hepatitis A of B en tetanus.