Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:42 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Oplosmiddelhoudend afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Bij verwerkers van gevaarlijke afvalstoffen worden oplosmiddelhoudende afvalstoffen aangeboden. De oplosmiddelen worden dan onder andere gescheiden van andere afvalstromen en opgebulkt. Oplosmiddelen zijn vluchtig waardoor deze snel in de lucht vrij kunnen komen bijvoorbeeld bij het overgieten uit de verpakking of het verpompen zonder de juiste voorzieningen. Blootstelling aan oplosmiddelen heeft effecten zoals huidaandoeningen, vergiftiging en aantasting van het zenuwstelsel; blijvende beschadiging van het zenuwstelsel wordt OPS genoemd, het organo-psycho-syndroom. Een ander gevaar van dampen van oplosmiddelen is de brandbaarheid en de kans op explosie.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Oplosmiddelhoudend afval
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
 
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Oplosmiddelhoudend afval
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen