Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Onderzoeken alternatieve werkwijzen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Om te voorkomen dat bestaande, lichamelijk belastende werkwijzen als te vanzelfsprekend worden aangenomen, is het goed deze bij tijd en wijle te evalueren.
Zo zijn mogelijk methoden met een gunstiger werkhouding te vinden. Uitgangspunt bij de zoektocht zou moeten zijn dat het werk met een 'gewone' lichaamshouding kan worden gedaan. Ook kan het helpen om regelmatig in werkhouding variëren en te zorgen voor voldoende dagelijkse lichaamsbeweging. Verder kan de belasting van een ongunstige houding worden beperkt door het dragen van goede werkkleding die prettig zit, het tegengaan van koude en tocht. Een brede blik is wenselijk. Zo kan aangenomen worden dat stress een negatieve inwerking heeft op een goede werkhouding.
Ook is het denkbaar dat methoden zonder of met minder veelvuldig repeterende bewegingen te vinden zijn of dat deze bewegingen op een (nog) minder belastende wijze uit te voeren zijn.
En de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen is misschien te verminderen door een alternatieve werkmethode toe te passen.

Onderzoek naar de mogelijkheden helpt om nieuwe werkmethoden te vinden. Betrek zowel medewerkers als deskundigen bij het zoeken naar oplossingen.

Beoogd effect 

Met alternatieve werkmethoden is de bron van fysieke belasting mogelijk weg te nemen.