Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2018, 16:04 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorkomen verneveling bij reinigen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij reinigingswerkzaamheden worden hogedrukspuiten gebruikt, maar in het algemeen niet dagelijks. In water dat in de slang achterblijft, kan legionella gevormd worden. Dit geldt ook voor waterslangen en andere waterinstallaties die niet regelmatig worden gebruikt.

Daarom is het beter om bij reinigingswerkzaamheden te kiezen voor een combinatie van borstelen en lage druk watertoevoer (tuinslang) dan voor mechanische hogedruk methoden. Hierbij is de kans op verneveling aanzienlijk kleiner.

In het algemeen geldt dat slangen geleegd moeten worden alvorens ze worden opgeborgen. Opbergen op een koele plek (temperatuur onder de 20 °C) vermindert de kans op legionellavorming.

Beoogd effect 

Dit is een technische maatregel om de blootstelling aan legionellabacteriën en daarmee de kans op luchtwegklachten en infecties te beperken.

Meer informatie 

Wanneer met een hogedrukspuit met een werkdruk hoger dan 250 bar of een pompvermogen hoger dan 10 kW bij een werkdruk hoger dan 25 bar wordt gewerkt, dan heeft de medewerker voldoende opleiding en een werkvergunning nodig.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.87b Arbeidsomstandighedenbesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie