Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 11:57 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO hoge temperaturen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek door de bedrijfsarts (PAGO) aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Indien dat volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie noodzakelijk is, wordt bij het PAGO/PMO door de bedrijfsarts specifieke aandacht aan hittestress gegeven.

Speciale aandacht is nodig voor groepen die een verhoogd risico lopen. Risicogroepen zijn onder meer: zwangere vrouwen, mensen met longaandoeningen (CARA/COPD), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk gebruiken. Zij moeten de bedrijfsarts raadplegen alvorens onder hoge temperaturen te werken.
Zwangere werkneemsters en werknemers met negatief advies van de bedrijfsarts (medische contra-indicatie) dienen van werk met hittebelasting vrijgesteld te worden.

Beoogd effect 

Het tijdig herkennen en ontdekken van arbeidsgerelateerde ziekten met als doel deze ziekten te bestrijden middels een tijdige behandeling en het nemen van preventieve maatregelen.

randomness