Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 februari 2021, 14:00 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Begaanbaarheid en zicht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

De wegen op een stortplaats worden aangelegd tijdens de opbouw van het stortlichaam. Wanneer het stortfront wordt verplaatst, worden ook wegen (deels) verlegd. Doordat wegen op de stortplaats soms slecht begaanbaar zijn kunnen ongevallen plaatsvinden. De ondergrond kan slecht zijn en de wegen zijn soms glad en glibberig. Met name ’s winters is vroeg of laat op de dag op sommige plaatsen te weinig daglicht aanwezig.
Het grootste risico op de stortplaats is kantelgevaar van vrachtwagens.
Voor voetgangers bestaat struikelgevaar door slechte begaanbaarheid.
De gevolgen van het kantelen van een vrachtwagen kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar dit kan ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.3 Arbobesluit inzake Stabiliteit en stevigheid
  • Artikel 3.14 Arbobesluit inzake Verbindingswegen 
  • Artikel 6.3 Arbobesluit inzake Daglicht en kunstlicht
  • Artikel 7.8 Arbobesluit inzake Verlichting

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Begaanbaarheid en zicht
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Berijdbaar maken/houden terreinTechnische maatregelen
 
Plaatsen verkeersaanwijzingenTechnische maatregelen
 
Voorkomen van kantelen voertuigenTechnische maatregelen
 
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Nemen snelheidsbeperkende maatregelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
 
Registreren en regelen toegang personen en verkeerOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Begaanbaarheid en zicht
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Berijdbaar maken/houden terreinTechnische maatregelen
Plaatsen verkeersaanwijzingenTechnische maatregelen
Voorkomen van kantelen voertuigenTechnische maatregelen
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Nemen snelheidsbeperkende maatregelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
Registreren en regelen toegang personen en verkeerOrganisatorische maatregelen
randomness