Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 16:08 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over asbest

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over werken met asbest bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • onder het begrip 'asbest' vallen asbest, asbesthoudende materialen, asbesthoudende afvalstoffen en stoffen die mogelijk asbesthoudend ofwel asbestverdacht (totdat het tegendeel bewezen is) zijn
  • bronnen van asbest en het herkennen ervan
  • de risico’s van blootstelling aan asbest, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om blootstelling aan asbest tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van vrijkomen aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en het gebruik van een overdrukcabine
  • instructie over het gebruik van de overdrukcabine en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
  • de omstandigheden waaronder werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming om asbestblootstelling te voorkomen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn

Voorlichting en onderricht over werken met asbest wordt regelmatig herhaald en in ieder geval bij een ongebruikelijk werk, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. 

Het is van belang dat op elke locatie enkele acceptanten opgeleid zijn om asbesthoudend asbest te accepteren waarvoor het volgen van een basistraining asbestherkenning een belangrijke aanbeveling is. De basistraining asbestherkenning of vergelijkbare instructie is belangrijk  om op de juiste wijze te handelen bij het onverwacht aantreffen van asbest in een andere afvalstroom dan asbesthoudend materiaal. Daarmee zijn medewerkers in staat om te handelen in overeenstemming met de voorbeeld procedure asbest accepteren en de voorbeeld procedure asbestincident veilig afhandelen, bijvoorbeeld wanneer asbest of asbesthoudend materiaal niet goed verpakt is.

Beoogd effect 

Voorlichten is een maatregel waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling. Dit is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness