Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan, waardoor een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt.

De definitie van een besloten ruimte is (AI-blad 5):
Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico's met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Met een besloten ruimte worden in de afvalbranche ruimten bedoeld, zoals:

 • opslagreservoirs, percolatietanks en andere tanks
 • afvalstoffenbunker, slakkenbunker en ketels
 • kelders, kruipruimtes en installatieruimten
 • ketelinstallaties en stookruimten
 • rookgasreinigingskanalen en pijpleidingen
 • E-filters en wassers van AEC’s
 • riolen en gemalen
 • persruimte van kraakperswagens en trommels
 • kuilen, putten en sleuven
 • kruipruimten
 • etcetera

Bij het betreden van een besloten ruimte bestaat het risico op brand, explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming. Dit risico ontstaat doordat in de besloten ruimten vaak resten van vloeistoffen, gassen en dampen aanwezig zijn die of zelf of in combinatie met elkaar, giftig, brandbaar of explosief zijn. Omdat bij afvalverwerking vaak een mix van gevaarlijke stoffen aanwezig kan zijn, is het moeilijk om vast te stellen welke stoffen moet worden gemeten. Desondanks dient op de vermoedelijk aanwezige stoffen te worden gemeten. Ook het zuurstofgehalte in besloten ruimten moet worden vastgesteld, omdat deze ruimten meestal slecht geventileerd zijn.
Doordat besloten ruimten vaak moeilijk toegankelijk zijn vanwege obstakels zoals leidingen, steunbalken, roerwerken enzovoort, kunnen de mensen die er werken, vaak niet voldoende snel wegkomen naar een veilige plek als onverhoopt iets verkeerd gaat. Daarnaast bestaat het risico van stroomdoorgang (elektrocutie) door het werken met elektrische apparatuur in de besloten ruimte.

Bij het werken in besloten ruimten kunnen medewerkers zwaar lichamelijk letsel oplopen door explosie of brand. Door een tekort aan zuurstof kan iemand bedwelmd raken of stikken. Ook is het mogelijk dat door inademen van giftige stoffen schade aan de luchtwegen of een longoedeem ontstaat. In aanraking komen met schadelijke stoffen kan bovendien huidirritatie (of erger), oogletsel of schade aan de luchtwegen veroorzaken.

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten (C)
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Inrichten werkplek en opstellen apparatuurTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Rapporteren via logboekOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten (C)
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Inrichten werkplek en opstellen apparatuurTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Rapporteren via logboekOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen