Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
8 februari 2019, 17:58 uur
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Procesveiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Procesveiligheid gaat over de beheersing van risico's die voortvloeien uit of verbonden zijn aan normaal bedrijf en bij verstoringen van het proces. Bij afwijking van de normale bedrijfsvoering zijn er vaak andere of grotere risico's dan tijdens normaal bedrijf. Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan:

 • storingen in het proces zoals verstoppingen in trechters, leidingen of kanalen
 • reparatie, onderhoud en stops voor groot onderhoud
 • vervanging of wijziging van de installatie
 • koppelen van nieuwe onderdelen in een installatie
 • transport van gevaarlijk afval

De volgende gevaren met grote kans op incidenten en ongevallen, die veel voorkomen in de bedrijfsvoering van afvalbedrijven, zijn in de arbocatalogus beschreven:

 • elektrocutiegevaar bij elektrotechnische werkzaamheden
 • brandgevaar bij heet werk oftewel laswerkzaamheden
 • brandwonden bij aanraking van hete leidingen en stoom
 • letsel als gevolg van een incident bij hogedrukwaterreiniging van riolen
 • chemische reactie bij opbulken
 • ongewild contact met gevaarlijke stoffen bij laden en lossen van gevaarlijk afval
 • hogedrukwaterreiniging bij rioleringsbeheer
Risico's 
In de navigatiekolom zijn de maatregelen te vinden die belangrijk zijn voor de procesveiligheid.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
 
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
 
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
 
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
 
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
 
Selecteren aannemersBronmaatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
Selecteren aannemersBronmaatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
randomness