Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Lock out Tag out

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het werken aan installatie delen (machines en installaties) is Lock out Tag out een belangrijke toepassing om risico's als beknellingen, pletten etc. te voorkomen. Onder het werken aan installatie delen wordt bedoeld het werken aan installatie delen die bij het draaien en/of opstarten van de installatie een gevaar vormen voor de medewerker die werkzaamheden moet uitvoeren.
Bijvoorbeeld het schoonmaken onder en nabij draaiende delen (zonder dat deze afgeschermd zijn), uitvoeren van reparaties of het onderzoeken van storingen ed.). Indien mogelijk altijd de installatie uitschakelen en vergrendelen. Er is een uitzondering waarbij werken aan draaiende delen noodzakelijk is namelijk het werken aan transportbanden en het uitvoeren van inspecties. Hiervoor is de instructie werken aan draaiende delen opgesteld.
Indien deze instructie niet gegeven is (je bent dus niet geautoriseerd), is het ten strengste verboden te werken aan draaiende delen. Indien toch aan een machine of installatiedeel gewerkt moet worden, dient deze gescheiden te worden van de krachtbron. Dit zorgt ervoor dat de machine niet per ongeluk in beweging kan komen. Alle machines en installatie, waar aan gewerkt moet worden, dienen met sloten aan de schakelaar of startmechanisme beveiligd te worden, tegen inschakeling.

"Het aanbrengen van een slot duurt slechts een ogenblik: bescherm jezelf!"

  • Schakel de werkschakelaar af en vergrendel deze door er een slot op te hangen. Door het vergrendelen van de werkschakelaar zorg je ervoor dat het gedeelte waar je aan werkt niet aan gezet kan worden. De gedeeltes ervoor en er achter kunnen wel worden ingeschakeld, als dit een gevaarlijke situatie op kan leveren moeten ook die gedeeltes worden vergrendeld. Let er op dat er tot en met de schakelaar spanning op blijft staan, de schakelaar zorgt er alleen voor dat er geen spanning bij de motor kan komen. 
  • Werkzaamheden aan de sorteerlijn, de trommelzeef en de mobiele breker mogen alleen worden uitgevoerd na het vergrendelen van de hoofdschakelaar. 
  • Indien meerdere medewerkers aan een installatie werkzaamheden gaan uitvoeren laat dan een ieder een persoonlijk slot aanbrengen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van multi-hangslot beugels. 
  • Men mag afschermingen pas verwijderen als de machine/installatie geheel tot stilstand is gekomen. 
  • Let er bij het proefdraaien goed op dat je voldoende afstand tot de draaiende delen houdt. Neem bij het proefdraaien de juiste veiligheidsmaatregelen, zodat dit veilig kan plaatsvinden. Laat bijvoorbeeld een collega klaar staan bij de noodstop zodat deze direct de installatie kan uitschakelen ingeval van nood. 
  • Zodra de werkzaamheden afgerond zijn het slot verwijderen en gereed melding doorgeven aan de installatie verantwoordelijke. Let op: Alleen de eigenaar van het slot mag het slot verwijderen. Een slot mag nimmer verwijderd worden anders dan met een sleutel. 
  • Indien je vergeet het slot te verwijderen dien je daarvoor terug te komen! 
  • Alvorens er productie gedraaid gaat worden, dient men ervoor te zorgen dat alle beschermingsvoorzieningen weer op hun plaats zijn aangebracht.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness