Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 21:57 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen aanvullende organisatorische maatregelen bij afvalinzamelvoertuig

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 2 en 3 bij het gebruik van een afvalinzamelvoertuig die voorzien is van een Euro-6 motor of lager.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het gebruik van een dieselaangedreven afvalinzamelvoertuig dienen alle hieronder vermelde aanvullende organisatorische maatregelen te worden genomen.

1. Arbeidsverbod jeugdigen

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet worden blootgesteld aan dieselmotoremissie en dus geen arbeid verrichten in situatie 2 of 3.

2. Voorlichting blootgestelde personen

Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt voorgelicht over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten, de grenswaarden, de resultaten van de bedrijfs-RI&E en de beheersmaatregelen waaronder rijgedrag, routing en koude start. De voorlichting of instructie moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden.

3. Rijgedrag

Elke werknemer die een dieselaangedreven afvalinzamelvoertuig bestuurt, rijdt rustig, kiest een zo kort mogelijke rijroute en laat de motor niet onnodig draaien.

Beoogd effect 

Met deze organisatorisch maatregel bij het gebruik van een dieselaangedreven afvalinzamelvoertuig wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.19 lid a inzake Beperken van blootstelling
  • Arbobesluit 4.105 lid 1 (vanwege zin H350) inzake Arbeidsverbod jeugdigen