Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 september 2021, 16:15 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werken in gasgangen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Werken in besloten ruimten op stortterreinen vindt bijvoorbeeld plaats bij controle, onderhoud en drainage van gasputten, tunnels en ‘percolaatputten’. Een percolaatput is vaak diep, soms tot 20 meter, afhankelijk van de hoogte van de stortplaats. Onderin een put bevindt zich meestal percolaatwater met stinkende en schadelijke stoffen. Ook bij inspectie en schoonmaakwerkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat men een besloten ruimte moet betreden.

Bij het werken in de gasputten van het stortterrein is grote kans op de aanwezigheid van twee soorten gevaarlijke gas, namelijk:

 • Stortgas met als hoofdbestanddeel methaan (CH4). Aanwezigheid van methaan levert een vergroot risico voor brand- en ontploffingsgevaar (zie brand- en ontploffingsgevaar). Stortgas kan daarnaast leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, bedwelming, benauwdheid of tot verstikking.
 • Zwavelwaterstof (H2S), ook wel waterstofsulfide genoemd. H2S is zeer giftig en heeft een sterke "rotte eieren" geur. Aanwezigheid van H2S kan hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. In hoge concentraties is H2S reukloos. Een hoge concentratie kan binnen een seconde tot bewusteloosheid en de dood leiden.

De uit te voeren werkzaamheden moeten in overleg met een veiligheidskundige (of anderszins deskundige) zeer goed voorbereid worden met alle benodigde risicobeperkende maatregelen.

Behalve besloten ruimten van stortplaatsen, worden ook kruipruimtes, de ruimte onder de weegbrug en de werkkuil voor voertuigonderhoud als besloten ruimte aangemerkt; voor deze ruimten met laag risico gelden de voorwaarden voor het werken in een kruipruimte.

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over werken in besloten ruimte
 • Geven werkinstructie - Betreden van besloten ruimte
 • Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimten
 • Aanwijzen mangatwacht
 • Gebruiken waarschuwingsapparatuur gasgangen
 • Communiceren bij betreden van besloten ruimte
 • Toepassen werkvergunning
 • Opstellen bhv-plan

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Werken in gasgangen
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuur gasgangenTechnische maatregelen
 
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
 
Communiceren bij betreden van besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken in gasgangen
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuur gasgangenTechnische maatregelen
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
Communiceren bij betreden van besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
randomness