Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Werken met ondergrondse containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

 

In steeds meer gemeenten wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor diverse afvalstromen. Ook bij bedrijven worden soms ondergrondse containers geplaatst. Met een inzamelwagen voorzien van een autolaadkraan, ook wel kraantrechterwagen genoemd, worden deze containers geleegd. In het Arbobesluit worden voor hijswerkzaamheden specifieke regels gesteld. De bediener van hijs- en hefmiddelen moet voldoende kennis en ervaring hebben om het werktuig veilig te bedienen. Centraal staat dat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant/leverancier van het hijs- of hefwerktuig moet worden opgevolgd. Alleen de werknemers die met het bedienen van de laadkraan belast zijn, mogen het werktuig bedienen. Voordat het arbeidsmiddel gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig kan worden ingezet, ook voor eventuele derden zoals omstanders en het verkeer. Ook voor het voorkomen en het beheersen van de andere gevaren van het werken met ondergrondse containers dan hijsen stelt de regelgeving eisen.

We behandelen de volgende handelingen bij het werken met ondergrondse containers:

  • laden en lossen
  • schoonmaken
  • uitvoeren van reparatie en onderhoud

Laden en lossen

Het laden en lossen van ondergrondse containers brengt verschillende gevaren met zich mee. Specifieke gevaren hierbij zijn:

  • Het handmatig open en dicht doen van de kleppen is fysiek belastend
  • Afval kan uit de container op de medewerker of op omstanders vallen
  • In een uitzonderlijk geval kan de container zelf op een medewerker of omstander vallen. Het is dus van groot belang dat de haken van de gebruikte hijsblokken zijn beveiligd, zodat de last niet van de haken kan glijden.
  • Als een ondergrondse container uit de put is, kunnen mensen in het gat vallen. Dit risico is groter voor publiek dat deze situatie niet kent, dan voor de medewerkers

Schoonmaken

Om de ondergrondse containers en de containerputten te kunnen schoonmaken, moet de container zijn opgehesen en geleegd. Daarbij dient de medewerker zich nooit onder de hijslast te bevinden en het containergat te zijn afgesloten met de veiligheidsvloer.

Uitvoeren reparatie en onderhoud

Bij het uitvoeren reparatie en onderhoud zijn de gevaren ondermeer ... qqq

Welke maatregelen zijn verplicht?

volgt qqq

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
 
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
 
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
 
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
 
Gebruiken veilige hijsblokkenTechnische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesOrganisatorische maatregelen
 
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
 
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
Gebruiken veilige hijsblokkenTechnische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesOrganisatorische maatregelen
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen