Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 september 2021, 14:18 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Werken met ondergrondse containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

 

In veel binnensteden wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers bij het inzamelen van diverse afvalstromen. Ook bij bedrijven worden soms ondergrondse containers geplaatst. Met een inzamelwagen voorzien van een autolaadkraan, ook wel kraantrechterwagen genoemd, worden deze containers geleegd. In het Arbobesluit worden voor hijswerkzaamheden specifieke regels gesteld. De bediener van hijs- en hefmiddelen moet voldoende kennis en ervaring hebben om het werktuig veilig te bedienen. Centraal staat dat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant/leverancier van het hijs- of hefwerktuig moet worden opgevolgd. Alleen de werknemers die met het bedienen van de laadkraan belast zijn, mogen het werktuig bedienen. Voordat het arbeidsmiddel gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig kan worden ingezet, ook voor eventuele derden zoals omstanders en het verkeer. Ook voor het voorkomen en het beheersen van de andere gevaren van het werken met ondergrondse containers dan hijsen stelt de regelgeving eisen. Dit onderdeel van de arbocatalogus is van toepassing op:

 • de machinist die handelingen verricht zoals laden, lossen en schoonmaken
 • de monteur die reparatie en onderhoud verricht

Het hijsen van ondergrondse containers brengt verschillende gevaren met zich mee, waarbij de belangrijkste specifieke gevaren zijn:

 • Het handmatig open en dicht doen van de putkleppen is fysiek belastend
 • Afval kan uit de container vallen en de medewerker of omstanders raken
 • Vallen in put van de gehesen ondergrondse container met name omstanders die onvoldoende van de situatie op de hoogte zijn

In een uitzonderlijk geval kan de container op een medewerker of omstander vallen. Het is dus van groot belang dat alle personen voldoende afstand houden en dat de haken van de gebruikte hijsblokken zijn beveiligd, zodat de last niet van de haken kan glijden.

Naast de gevaren van hijsen en vallen van hoogte zijn de volgende gevaren aanwezig:

 • blootstelling aan uitlaatgassen, in veel gevallen dieselmotoremissie van de inzamelwagen
 • fysieke belasting door in- en uitstappen van de cabine van de kraantrechterwagen
 • agressie van omstanders en mentale belasting tijdens het laden van de wagen
 • deelname aan het wegverkeer en werkzaamheden op bedrijfsterreinen
 • de gevolgen van alleen werken, dus zonder een collega in de nabijheid
 • extreme weersomstandigheden zowel in de zomer als in de winter

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • qqq
 • indien dit blijkt uit de beoordeling van het geluidniveau: gebruiken gehoorbescherming

Naast bovengenoemde maatregelen voert de werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie van de afvalinzameling met een kraantrechterwagen uit. Op grond van de bevindingen in de risico-inventarisatie en evaluatie treft hij aanvullende beheersmaatregelen op die uit de arbocatalogus of vervangt deze door beheersmaatregelen met een gelijkwaardig of hoger beschermingsniveau. Bovendien geeft de werkgever de betrokken medewerkers voorlichting en onderricht over de risico's van de werkzaamheden en de te treffen voorzorgsmaatregelen om de gevaren weg te nemen of in elk geval te beperken.

volgt verder qqq

In geval van onderhoud en reparatie neemt de werkgever de volgende beheersmaatregelen:

 • qqq
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
 
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
 
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
 
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
 
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness