Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 26 april 2023, 16:09 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Stellen eisen bij investeringen en inkoop

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

CE-markering arbeidsmiddelen

Een arbeidsmiddel is volgens de definitie in de Arbowet iedere machine, installatie, apparaat of gereedschap dat op de arbeidsplaats wordt gebruikt. De leverancier van een arbeidsmiddel dient een gebruiksaanwijzing mee te leveren; deze is in elk geval beschikbaar voor ieder product met een CE-markering. De CE-markering op ieder arbeidsmiddel is wettelijk verplicht.

Indien een bedrijf zelf een machine of gereedschap samenstelt uit twee of meer CE-gemarkeerde machines of gereedschappen/apparaten, dient de nieuwe samengestelde machine opnieuw CE-gemarkeerd te worden. Dit geldt ook indien er substantiële wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht.

Sinds 1 januari 1995 mogen alleen nog producten met CE-markering verhandeld worden. Voor de jaren 1993 en 1994 gold een overgangsperiode waarin een fabrikant mocht kiezen of hij al dan niet de CE-markering op het apparaat aanbracht. Machines met bouwjaar 1992 of eerder hebben geen CE-markering, maar er dient wel beoordeeld te worden of deze machines veilig zijn. Dit mag een bedrijf zelf doen aan de hand van een checklist of uitbesteden.

Voordat een arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruikt wordt genomen, wordt er een keuring uitgevoerd. De keuring van hijs- en hefgereedschap dient te worden uitbesteed aan een onafhankelijke deskundige ter zake die geen belang heeft bij het resultaat van de keuring.

Hijskranen

Hijskranen dienen te voldoen aan de regels voor de deugdelijkheid hijskranen.

Verkeer / vallen en beknellen

Bij herinrichting van het terrein en bij herstel van terreindelen dient onder meer aandacht besteed te worden aan de verkeersveiligheid, maar ook aan kleinere risico’s zoals de kans dat iemand zich verstapt en struikelt door oneffenheden in het terrein.

Houd bij het ontwerpen van een nieuwe milieustraat rekening met vallen van hoogte en de noodzakelijke makkelijke bereikbaarheid van containers. Een veelgebruikte oplossing is het bordes van de milieustraat te verhogen. De meeste milieustraten zijn daarom half verhoogd: hoger dan de vloer waarop de containers staan en lager dan de bovenrand van de containers. Op deze manier ontstaat een natuurlijke leuning (zie foto).

Geluid / lawaai

Het geluidniveau is in sterke mate afhankelijk van het investerings- en inkoopbeleid. Door geluidseisen expliciet te maken in de inkoopspecificatie kan geluid zoveel mogelijk beperkt worden. Te denken valt onder meer aan het vervangen van arbeidsmiddelen door nieuwe, stillere apparaten en machines.

Beoogd effect 

De bron van blootstelling aan diverse gevaren zoals fysieke belasting, de gevaren van arbeidsmiddelen en lawaai is door aangepast inkoopbeleid (deels) weg te nemen.

randomness