Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 december 2021, 13:50 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aerosolen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Aerosolen zijn zeer fijne vloeistofdruppels of vaste deeltjes die in de lucht zweven en - als de concentratie ervan hoog is - zichtbaar zijn als bijvoorbeeld waternevel, mist of rook. Voorbeelden van situaties waarin aerosolen voorkomen, zijn open beluchtingsbassins, gebruik van een hoge drukspuit, laswerkzaamheden en brand (rook).

Aerosolen blijven geruime tijd in de omgevingslucht zweven, maar zijn niet per definitie schadelijk. Aerosolen kunnen echter schadelijke stoffen en biologische agentia, bijvoorbeeld bacteriën, bevatten. Er is dan een risico voor de gezondheid als aerosolen worden ingeademd.

Let op:

Indien er kans is op de aanwezigheid van de legionellabacterie is het risico Legionella met bijbehorende maatregelen van toepassing. Onderstaande maatregelen zijn alleen van toepassing bij werkzaamheden waarbij geen blootstelling aan legionella kan optreden bijvoorbeeld als de temperatuur van het water gegarandeerd lager is dan 20° Celsius of hoger dan 60 °C.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Artikel 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95 en 4.102 Arbobesluit inzake Biologische agentia
Meer informatie 

Indien er kans is op de aanwezigheid van de legionallabacterie is het risico Legionella met bijbehorende maatregelen van toepassing.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aerosolen
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aerosolen
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness