Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2022, 16:35 uur -- Afvalbranche

Statusoverzicht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de maatregel 

De onderdelen in de arbocatalogus in alfabetische volgorde zijn (status bijgewerkt tot 30 mei 2022):

Aanraking van afval

 • Prikken en snijden (AI goedgekeurd)

Alleenwerk

 • Alleenwerk in de afvalbranche; is herzien in 2021 (Overeenstemming afvalbranche)

Beleidsuitgangspunten

 • Bedrijfshulpverlening; overzicht ter informatie
 • Coronavirus; wordt niet ter toetsting aangeboden (Overeenstemming afvalbranche 2020)
 • Status overzicht van alle onderdelen in de arbocatalogus; overzicht ter informatie (wordt niet getoetst)
 • Taken en bevoegdheden; is herzien in 2021 en wordt in 2022 ter toetsing aangeboden (Overeenstemming afvalbranche)

Beperkte verlichting

 • Beperkte verlichting composteerhallen (AI goedgekeurd)

Besloten ruimten

Biologisch actief stof

 • Biologisch actief stof bij Inzamelen afval inclusief Milieustraat | ABS; ter hertoetsing ingediend in februari 2021
 • Biologisch actief stof bij Bewerken; ter hertoetsing ingediend in februari 2021
 • Biologisch actief stof bij Composteren en vergisten; ter hertoetsing ingediend in februari 2021
 • Biologisch actief stof bij Verbranden; ter hertoetsing ingediend in februari 2021
 • Biologisch actief stof bij Storten; ter hertoetsing ingediend in februari 2021

Brand- en explosiegevaar

 • Brand en explosie (ISZW goedgekeurd); herbeoordeling voorzien in 2023

Dieselmotoremissies

 • Dieselmotoremissies - overzicht en algemene informatie
 • DME bij afvalinzamelwagen; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027
 • DME bij gebruik van heftruck; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027
 • DME bij laden en lossen; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027
 • DME bij voertuigonderhoud; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027
 • DME in hallen; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027
 • Overige blootstelling aan DME; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 1 juli 2027

Fysieke belasting

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke stoffen

 • Gevaarlijke stoffen - aerosolen, en hulpstoffen (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen bij afvalenergiecentrales (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen bij vergisten (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - hulpstoffen (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - legionella bij Composteren en vergisten (ISZW goedgekeurd)

Lawaai

 • Lawaai (AI goedgekeurd)

Procesveiligheid

 • Procesveiligheid - chemische reacties bij opbulken, electrocutiegevaar, heet werk, hete leidingen en stoom, hoge temperaturen, en onderhoud en stops (AI goedgekeurd)
 • Procesveiligheid - transport van gevaarlijke stoffen; Overeenstemming StAA, geen toetsing door ISZW omdat eisen aan voertuigen en transport niet onder arboregelgeving valt

Psychosociale arbeidsbelasting

 • Agressie en geweld; ter hertoetsing ingediend in februari 2021
 • Mentale belasting; ter hertoetsing ingediend in februari 2021

Stof

 • Stof - biologisch actief stof; zie hierboven onder Biologisch actief stof
 • Stof - houtstof; wordt herzien in 2022
 • Stof - kwartsstof bij puinbreekinstallaties; wordt herzien in 2022
 • Stof - kwartsstof bij Storten; wordt herzien in 2022 (ISZW goedgekeurd)
 • Stof - kwartsstof in hallen; wordt herzien in 2022
 • Stof - man-made minerale vezels; ISZW goedkeuring geldig tot uiterlijk 15 december 2026

Vallende en wegschietende voorwerpen

 • Vallende en wegschietende voorwerpen (ISZW goedgekeurd); herbeoordeling voorzien in 2023
 • Vallen en beknellen (ISZW goedgekeurd); herbeoordeling voorzien in 2023

Verkeer en omgeving

 • Verkeer en omgeving (ISZW goedgekeurd)

Weersomstandigheden

 • Zomerweer (AI goedgekeurd)
 • Winterweer (AI goedgekeurd)

Werken op hoogte

 • Werken op hoogte (ISZW goedgekeurd); herbeoordeling voorzien in 2023

Een samengevat overzicht van de goedgekeurde onderdelen van de Arbocatalogus is opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Via deze hyperlink naar www.wetten.nl is het overzicht te vinden in de bijlage bij de beleidsregel onder het kopje afvalbranche. De brieven van de Arbeidsinspectie respectievelijk Inspectie SZW met het resultaat van de toetsingen kunt u raadplegen onder regels/toetsing.

Beoogd effect 

De werkgevers in de afvalbranche voldoen aan wet- en regelgeving door de getoetste (door NLA, ISZW of AI goedgekeurde) beheersmaatregelen in de arbocatalogus te nemen als uitgangspunt voor het arbobeleid en deze desgewenst te vervangen door beheersmaatregelen met een gelijkwaardig of hoger beschermingsniveau.

randomness