Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen aanvullende maatregelen bij testen dieselmotor

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het testen en proefdraaien van een dieselmotor in een onderhoudswerkplaats zijn zowel in situatie 2 als in situatie 3 alle hieronder genoemde aanvullende technische en organisatorische maatregelen verplicht. 

Aanvullende technische maatregelen

  • Scheiding werkruimtes: De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers verminderd kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.

Aanvullende organisatorische maatregelen

  • Voorlichting blootgestelde personen: Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: Afspraken worden gemaakt over wie wel en wie niet in de binnenruimte werkzaam dient te zijn indien er sprake is van DME-blootstelling.

Opmerking Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Wanneer tijdens het proefdraaien de testruimte moet worden betreden, bijvoorbeeld voor het afstellen van de motor, draagt de werknemer een halfgelaatmasker type P3. Dit kan zowel op situatie 2 als 3 van toepassing zijn.
Beoogd effect 

Met deze aanvullende technische en organisatorische maatregelen, die wettelijk verplicht zijn, wordt blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden.

randomness