Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 september 2021, 18:00 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Onderdelen van de arbocatalogus

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze pagina geeft een overzicht van alle onderdelen van de Arbocatalogus Afvalbranche en de status ervan. De website is ingericht volgens een vaste structuur, namelijk als volgt:

Activiteit ---> Risicogroep ---> Risico (gevaar) ---> Maatregelen

De 8 activiteiten die in de Arbocatalogus Afvalbranche zijn opgenomen, zijn:

 • Inzamelen bestaande uit de 3 subactiviteiten:
  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval
 • Milieustraat | Afvalbrengstation ABS
 • Bewerken bestaande uit de 3 subactiviteiten
  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval
 • Bioconversie oftewel Composteren en Vergisten
 • Verbranden
 • Storten
 • Rioleringsbeheer
 • Beheer Openbare Ruimte (BOR) - dit gedeelte is nog in ontwikkeling

Aan iedere (sub)activiteit zijn één of meer gevaren (risico's) gekoppeld via de verschillende risicogroepen van de structuur. De arbocatalogus geeft met de onderliggende maatregelen voor ieder onderdeel aan op welke wijze iedere werkgever in de afvalbranche het geschreven gevaar moet voorkomen, beperken of beheersen. De Inspectie SZW toetst alle onderdelen van de arbocatalogus iedere 6 jaar opnieuw conform de regelgeving zoals opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Afgesproken is om jaarlijks enkele onderdelen (alle risico's van enkele risicogroepen) opnieuw te laten toetsen. Hieronder is een volledig statusoverzicht opgenomen van alle onderdelen in de Arbocatalogus Afvalbranche inclusief de vermelding van de planning (status) voor ieder onderdeel.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Onderdelen van de arbocatalogus
Statusoverzicht
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Onderdelen van de arbocatalogus
Statusoverzicht