Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:25 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken werkkleding

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor de onderdelen Man-made minerale vezels en Teerhoudend asfalt.

Bij werkzaamheden met afval zoals bij Bewerken is het gebruik van stevige werkkleding zoals een werkoverall verplicht; werkkleding wordt ook gedragen bij de activiteiten Composteren, Verbranden, Storten, en Rioleringsbeheer. Geschikte werkkleding geeft voldoende bescherming tegen scherpe voorwerpen en voldoet aan eisen voor slijtvastheid, wasbaarheid en draagcomfort. De stofkeuze is van belang voor voldoende ventilatie om een overmaat aan transpiratie te voorkomen.

Bij het werken met irriterende stoffen zoals man-made minerale vezels, en kankerverwekkende stoffen zoals houtstof en kwartsstof, is lichaamsbedekkende werkkleding aan te bevelen. Het dragen van lichaamsbedekkende werkkleding is verplicht indien huidcontact mogelijk is met teerhoudend asfalt, omdat kankerverwekkende PAK gemakkelijk via de huid wordt opgenomen. Geschikt als werkkleding is een gladde overall met lange mouwen en pijpen, en zonder zakken en andere opstiksel. Met het gladde materiaal wordt voorkomen dat het stof in de kleding blijft 'hangen'.

Voor werkzaamheden op of langs de openbare weg voor de activiteit Inzamelen en Rioleringsbeheer zie: Dragen zichtkleding openbare weg

Beoogd effect 

Het verplicht dragen van werkkleding is een persoonlijk beschermingsmiddel dat bescherming biedt tegen aanrijdgevaar en gevaarlijke stoffen alsmede gevaarlijk afval dat prik- en snij-incidenten kan veroorzaken.

Meer informatie 
  • Neem voor nader advies over geschikte werkkleding contact op met de wegbeheerder(s) en een leverancier van zichtkleding.
  • Wettelijk is het toegestaan om op het eigen terrein van bijvoorbeeld een milieustraat, afvalenergiecentrale (AEC) of stortplaats zonder zichtkleding te werken; bij enkele bedrijven wordt met klasse 1 zichtkleding volstaan. Een aantal bedrijven heeft voor klasse 3 zichtkleding gekozen op basis van de RI&E, indien er een verhoogd ongevalsrisico op het eigen terrein is, met uitzondering daar waar dit is aangegeven zoals een pbm-vrije route; pbm-vrij betekent dat er géén verplichting is tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • Zie ook Dragen nette werkkleding en Dragen geschikte seizoenskleding
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.89 Arbobesluit inzake Hygiënische beschermingsmaatregelen
  • NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06) (engels) Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - Beproevingsmethoden en eisen
randomness