Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 september 2022, 18:33 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie Veilig werken op steigers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever moet de werknemer goede instructies geven gericht op het veilig werken op steigers. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen.

Als hulpmiddel is een veilige werkmethode beschreven in de voorbeeld werkinstructie Veilig werken op steigers; een vergelijkbare werkwijze is toegestaan. Voor de werkgever van steigerbouwers is een voorbeeld werkinstructie Harnasgordel gebruiken van toepassing.

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze om gevaren te voorkomen en risico's te beheersen.

Wet- en regelgeving 

Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht