Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:12 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen aanvullende technische maatregelen bij voertuigonderhoud

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het naar binnen of naar buiten rijden van een dieselaangedreven voertuig en tijdens het testen en proefdraaien van een dieselmotor in een onderhoudswerkplaats zijn zowel in situatie 2 als in situatie 3 de hieronder genoemde aanvullende technische maatregelen verplicht.

1. Scheiding werkruimtes

De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers vermindert. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.

2. Optimalisering luchtverversing en ventilatie

Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.

Opmerking Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Wanneer blootstelling aan DME of roetdeeltjes tijdens het voertuigonderhoud niet voldoende kan worden vermeden, draagt de werknemer een halfgelaatmasker met filter A2P3. Dit kan zowel op situatie 2 als 3 van toepassing zijn. Indien adembescherming verplicht is, gelden ook de maatregelen:
Beoogd effect 

Met deze technische maatregelen wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.18 lid 2 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling
  • Arbobesluit 4.19 lid b inzake Beperken van blootstelling