Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:33 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over explosiegevaar

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In bedrijven met explosiegevaar zijn gevarenzones ingesteld waar specifieke maatregelen zijn genomen om het risico op een ontploffing te beheersen. In algemene zin dienen medewerkers op de hoogte te zijn van:

 • hoe een gevaar voor explosie ontstaat
 • waar in het bedrijf en onder welke omstandigheden explosiegevaar is
 • waar in het bedrijf de ATEX zones zijn en hoe deze te herkennen
 • welke risico’s explosiegevaar en het overtreden van de gedragsregels in de ATEX zones met zich brengen
 • het bestaan en de inhoud van het explosieveiligheidsdocument
  afhankelijk van de functie kan met de globale inhoud worden volstaan
 • met welke maatregelen zoals het gebruik van ex-apparatuur, de risico’s tot het uiterste zijn te beperken
 • het meten van explosieve atmosferen van gassen en dampen
 • welke aandachtspunten van belang zijn bij het toepassen van deze maatregelen
 • de manier waarop de bedrijfshulpverlening is geregeld

 

Voorlichting en onderricht over explosiegevaar en maatregelen wordt regelmatig - zo nodig jaarlijks - herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door bewustwording, kennisvergroting en herhaling van de boodschap wordt het explosiegevaar verminderd. Het geven van voorlichting is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness