Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2020, 15:24 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opstellen V&G plan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In bouwprojecten komen al gauw bijzondere risico’s voor, zoals vallen van hoogte. Dan moet volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit een V&G plan worden opgesteld. In deze projecten werken in het algemeen diverse partijen samen en dat betekent dat activiteiten en maatregelen afstemming behoeven. Consistentie in de maatregelen maakt het vanzelfsprekender om de maatregelen daadwerkelijk te nemen. In het V&G plan staan de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd.
Het V&G plan moet een risico-inventarisatie en -evaluatie bevatten van de werkzaamheden op het project.

Dit plan wordt opgesteld in de ontwerpfase en uitgevoerd in de uitvoeringsfase. Dit vergt dat in de voorbereidingsfase de betrokken partijen al samenwerken. 

Ook als geen V&G plan vereist is, is het goed de risico’s en maatregelen op een rij te hebben. 

Beoogd effect 

Doel van het V&G plan is te komen tot afspraken over dat de samenwerkende partijen komen tot vastlegging van afspraken over op elkaar afgestemde maatregelen voor de verschillende activiteiten.

Meer informatie 

Hier kunt u een leeg voorbeeld V&G-formulier (als .PDF) downloaden.

randomness