Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 26 april 2016, 11:39 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen van beoordeling van de ladder als werkplek

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Met onderstaand stroomdiagram wordt beoordeeld of het gebruik van een ladder als werkplek al dan niet is toegestaan.

Allereerst moet voorafgaand aan het werk worden nagegaan of de voorgenomen werkzaamheid echt met een ladder moet worden uitgevoerd. Andere oplossingen dan de ladder als werkplek verdienen de voorkeur. Als er geen (operationeel-economische) belemmeringen zijn, moet worden gekozen voor het veiligste arbeidsmiddel. Een vast bordes, een hoogwerker of een steiger is vaak veiliger dan het gebruik van een ladder.

Indien de ladder als arbeidsmiddel is toegestaan, dient deze te voldoen aan de normen van een veilige ladder. Bovendien moeten de instructies voor veilig gebruik van een ladder worden toegepast.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt de keuze van een draagbare ladder als arbeidsmiddel zo veilig mogelijk.

randomness