Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:18 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel aan shovel of kraan in omsloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 van activiteit E (shovel of sorteerkraan in een hal) en situatie 3 van activiteit K (shovel tijdens het breken van puin in een brekerhal) namelijk:

In de omsloten ruimte wordt een dieselaangedreven shovel of sorteerkraan gebruikt met Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor of lager en is niet voorzien van een effectief roetfilter.
Het is verboden een dieselaggregaat in een omsloten ruimte te gebruiken; zie Overige blootstelling aan DME.
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient per machine één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande maatregelen, waarbij de vervangingsmaatregel de voorkeur heeft boven één van de maatregelen conform de stand van de techniek.

Vervangingsmaatregel

  • De shovel of sorteerkraan wordt vervangen door een elektrisch aangedreven shovel of sorteerkraan.

Maatregelen conform de stand van de techniek

  • De shovel of sorteerkraan wordt vervangen door een shovel of sorteerkraan met een Stage 3b motor of Tier 4.
  • De shovel of kraan wordt voorzien van een effectief roetfilter.

In aanvulling op één maatregel conform de stand van de techniek dient de shovel of sorteerkraan die doorgaans langer dan 15 minuten per dag in een omsloten ruimte wordt gebruikt, voorzien te zijn van een overdrukcabine met filterpakket.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie met de vervangingsmaatregel geheel vermeden of met een maatregel conform de stand van de techniek zoveel mogelijk beperkt. 

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
  • Arbobesluit 4.18 lid 2 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling