Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 10 juni 2016, 14:29 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over lawaai

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Werkgevers zijn bij een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) of hoger wettelijk verplicht hun medewerkers voor te lichten over onder meer: 

  • de risico’s van lawaai: wat kan het teweegbrengen? 
  • herkennen van lawaai (geluid schadelijk voor het gehoor) 
  • de beoordeling van het lawaai op de werkplekken 
  • het correcte gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen 
  • hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld
  • of werknemers recht hebben op een gehoortest (audiometrisch onderzoek) en het doel ervan 
  • het toepassen van veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.

Tijdens voorlichting over lawaai en gehoorschade bekijk en bespreek bijvoorbeeld de film NAPO. Voorlichting en onderricht over het risico van lawaai wordt regelmatig herhaald, in ieder geval als als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting dient om correct handelen van medewerkers onder lawaaiige omstandigheden te onderbouwen en is een hulpmiddel ter ondersteuning van andere maatregelen. Het betreft een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness