Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:19 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 van namelijk:
De vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten hebben een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor en zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande maatregelen, waarbij de vervangingsmaatregel de voorkeur heeft en maatregel conform de stand van de techniek pas overwogen wordt als maatregel bronaanpak technisch niet haalbaar is.

Vervangingsmaatregel

  • De vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door elektrisch of gasaangedreven compressoren en aggregaten.

Maatregel bronaanpak

  • De uitlaatgassen worden via een gesloten systeem buiten de binnenruimte geleid.

Maatregel conform de stand van de techniek

  • Aangezien alternatieven zonder dieselmotoremissie beschikbaar zijn, worden vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten alleen vervangen door een Stage 3b of Tier 4 motor indien schriftelijk wordt onderbouwd waarom vervangingsmaatregelen en maatregelen conform de bronaanpak technisch niet mogelijk zijn.
Beoogd effect 

Met deze bronmaatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
  • Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling