Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 van namelijk:
De vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten hebben een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor en zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande drie maatregelen.

Vervangingsmaatregelen

  • De vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door elektrisch of gasaangedreven compressoren en aggregaten.

Maatregelen bronaanpak

  • De uitlaatgassen worden via een gesloten systeem buiten de binnenruimte geleid.

Maatregelen conform de stand van de techniek

  • Aangezien alternatieven zonder dieselmotoremissie beschikbaar zijn, worden vast opgestelde dieselaangedreven compressoren en aggregaten alleen vervangen door een Stage 3b of Tier 4 motor indien schriftelijk wordt onderbouwd waarom vervangingsmaatregelen en maatregelen conform de bronaanpak technisch niet mogelijk zijn.
Beoogd effect 

Met deze bronmaatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
  • Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling