Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 24 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Registreren en regelen toegang personen en verkeer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Voorkom dat er onbevoegden het terrein betreden. Werknemers en bezoekers dienen zich eerst te melden alvorens deze toegang krijgen tot het terrein. Een aanwezigheidsregistratie geeft inzicht in het aantal mensen dat zich op het terrein bevindt. Het moment van registratie biedt ook de mogelijkheid mededelingen te doen over nieuwe regels, toegang tot delen van het terrein of dergelijke.

Om te zorgen dat mensen alleen daar komen waar zij moeten zijn, wordt de toegang tot het terrein gereguleerd. Dit geldt voor eigen terreinen zoals stort- en overslagplaatsen en verbrandingsinstallaties, zowel voor vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer als voor bijvoorbeeld particulieren die afval komen brengen of weer vertrekken in milieustraten. Ook de toegang van bezoekers wordt gereguleerd.
De regulering kan bestaan uit de volgende elementen:

  • Toegangsverbod, in ieder geval bij de ingang van het terrein
  • Eenrichtingsverkeer
  • Het aantal vrachtwagens, personenwagens of andere voertuigen danwel personen dat tegelijkertijd op het terrein of bepaalde delen daarvan aanwezig mag zijn
  • Plaatsen waar bepaalde handelingen verricht mogen/moeten worden, zoals afnetten, containers wisselen en parkeren 
  • Gebruik van beschermingsmiddelen zoals zichtbaarheidskleding, veiligheidsbril en veiligheidsschoeisel. Zeker bij het werken met mobiele kranen of in een omgeving waar voorwerpen van hoogte kunnen vallen, wordt een helm gedragen.
  • Indien toegankelijk voor publiek ervoor zorgen dat kinderen van bezoekers niet rondlopen door in een bezoekersinstructie te wijzen op de gevaren voor kinderen
  • Toezicht, bijvoorbeeld op groepen die worden rondgeleid
    Acceptanten aanwezig in storthallen kunnen tevens toezicht houden op de veilige uitvoering van werkzaamheden aldaar. Verder is cameratoezicht vanuit een locatie waarvandaan alarmerend opgetreden kan worden een mogelijkheid.
Beoogd effect 

Doel van deze maatregel is het aantal verkeersdeelnemers te beperken, de regels over te brengen en in geval van calamiteit te weten welke personen aanwezig zijn

randomness