Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2022, 13:06 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Toezien op veiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel geldig tot: 
3 juni 2022
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en over de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren en risico's te voorkomen of te beperken. Indien van deze zijn voorgeschreven in het bedrijf houdt de werkgever toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De werknemer is verplicht:

  • mede te werken aan de voorlichting en het onderricht over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en de maatregelen die erop gericht zijn om de gevaren en de risico's te voorkomen of te beperken

  • de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan zijn leidinggevende

Beoogd effect 

Met het houden van toezicht op naleving van de werkinstructies verkleint de werkgever de kans op schade door ongevallen en gezondheidsschade door blootstelling aan gevaren.

Wet- en regelgeving 
  • artikel 8 lid 4 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • artikel 11 onder d. en e. Arbowet inzake verplichtingen van werknemers
randomness