Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

DME bij gebruik van heftruck

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

In veel bedrijven worden voor de laad- en loshandelingen hef- en reachtrucks gebruikt. Ze kunnen zowel alleen in het magazijn, loods op-of overslaghal rijden of dit afwisselen met het rijden op het buitenterrein. Bij gebruik van dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 8 ton of minder in een binnensituatie is vervanging altijd verplicht. Van een binnensituatie is óók sprake als een of meer ‘roldeuren’ open staan.
Bij het aantreffen van situaties waar op enig moment in een binnenruimte gebruik wordt gemaakt van dieselmotor­ aangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 8 ton of minder, wordt een handhavingstraject ingezet (handhaven op artikel 4.17 Arbeidsomstandighedenbesluit, zie feitenlijst).
Binnen een half jaar dienen de dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 8 ton of minder te worden geweerd uit de binnenruimte. Dit is technisch uitvoerbaar, omdat deze heftrucks kunnen worden vervangen door heftrucks met een alternatieve krachtbron zoals een elektromotor of LPG-motor voorzien van een katalysator.

[Bron: Basisinspectiemodule Dieselmotoremissie, Inspectie SZW, 2019]

Indien de hef- of reachtruck op enig moment in een omsloten ruimte rijdt, geldt sinds juli 2019 altijd het volgende:  

Situatie 1

 • De elektrisch of gas aangedreven hef- en reachtruck is voorzien van een uitlaatkatalysator.
 • De goederen worden geladen en gelost met een bovenloopkraan.
 • In overleg met de afzender is het gewicht van de goederen dusdanig verlaagd dat een elektrische heftruck tot 8 ton volstaat.

Maatregelen: geen  

Situatie 2

 • De diesel aangedreven hef- en reachtruck heeft een Stage 3b motor of Tier 4 of hoger.
 • De diesel aangedreven hef- en reachtruck met een Stage 1, 2 of 3a motor of Tier 1, 2 of 3 motor is voorzien van een effectief roetfilter.  

Maatregelen: 

 • Heftruck tot 8 ton: vervangingsmaatregel
 • Heftruck tot 12 ton voor binnen en buiten gebruik: vervangen door heftruck met een LPG-motor met uitlaatkatalysator.
 • Heftruck meer dan 12 ton: alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen

Situatie 3

De diesel aangedreven hef- en reachtruck heeft een Stage 1, 2 of 3a motor of Tier 1, 2 of 3 motor en is niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregelen:

 • Heftruck tot 8 ton: vervangingsmaatregel
 • Heftruck tot 12 ton voor binnen en buiten gebruik: vervangen door heftruck met een LPG-motor met uitlaatkatalysator.
 • Heftruck meer dan 12 ton: maatregel verminderen DME en alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen
Wet en regelgeving 
Meer informatie 
 • De verplichtingen rondom DME zijn nader toegelicht in het document Arbocatalogus Dieselmotoremissies. De verplichting om emissies te minimaliseren is de zogenoemde inspanningsverplichting van de werkgever; zie paragraaf 2.6 van voornoemd document voor een uitgebreide toelichting op de invulling van het begrip inspanningsverplichting.
 • Basisinspectiemodule van Inspectie SZW Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) 2019
 • Advies Gezondheidsraad 2019: Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Er is een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau afgeleid van respectievelijk 0,011 microgram (µg) respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke meter (m3) lucht en 1,03 µg/m3.
 • Sociale partners hebben de Minister SZW voorgesteld om een wettelijke grenswaarde van 10 µg respirabele elementaire koolstofdeeltjes per m3 in te voeren (20 december 2019).

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 8 tonWettelijke verplichting
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck vanaf 8 tonTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 8 tonWettelijke verplichting
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck vanaf 8 tonTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen