Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

Afval waarvoor permanent of tijdelijk geen andere methode van bewerking of verwerking beschikbaar is, wordt naar een afvalstort gebracht.

Omschrijving van de activiteit 

Alvorens afval wordt gestort wordt een onderafdichting aangebracht.

Na acceptatie wordt het afval uitgereden en verdicht. Indien het nodig is om geurhinder, stofverspreiding en zwerfvuil te vermijden wordt het afval afgedekt. Wanneer stortgas wordt gevormd, wordt dit onttrokken en zo mogelijk benut. Lukt dat niet dan wordt het afgefakkeld. Het percolaat wordt opgevangen en behandeld. Zodra een stortvak volledig gevuld is, wordt een eindafwerking aangebracht.

Risico's 

Bij de activiteit storten zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.

randomness