Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 13:06 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bevochtigen asbesthoudend materiaal

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Asbesthoudend materiaal

Asbest dient altijd goed verpakt te worden aangeleverd. Bij een goede verpakking van asbesthoudend afval is vochtig maken niet nodig. Als asbest of asbesthoudend materiaal niet goed is verpakt, is er sprake van een asbestincident. Om verspreiding van asbestvezels naar de omgeving te verhinderen, is het vochtig maken en houden van het materiaal belangrijk. Via een waterscherm of het sproeien van water is te voorkomen dat asbestvezels in de lucht komen totdat het incident is opgelost.

Grond verontreinigd met asbest

Vochtig houden geldt ook als maatregel voor grond die verontreinigd is met asbest; een percentage bodemvocht van 10% is voldoende om stofverspreiding tegen te gaan. Asbest mag nooit zo nat worden gemaakt dat het zich met en via het water in de omgeving verspreidt. Het spoelen van de banden van machines en voertuigen is afdoende om het probleem van verspreiding van asbestdeeltjes naar de omgeving te voorkomen.

Voorbeeld procedures

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel waarmee de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving wordt beperkt en de blootstelling aan asbest wordt voorkomen.